Giám sát không khí xung quanh

Giám sát không khí xung quanh là hoạt động thực hiện đánh giá dài hạn không khí xung quanh để đo số lượng và các loại chất ô nhiễm hiện có. Những đánh giá này thường được hoàn thành vì nhiều lý do.

 

Bao gồm:

  1. Xác định mức độ đe dọa của một không gian và mức độ ô nhiễm
  2. Cung cấp dữ liệu ô nhiễm không khí chính xác cho công chúng kịp thời
  3. Hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng không khí
  4. Đánh giá hiệu quả tổng thể của các chiến lược giảm thiểu
  5. Lập bản đồ và nghiên cứu xu hướng chất lượng không khí
  6. Cung cấp dữ liệu để tạo ra các mô hình chất lượng không khí
  7. Hỗ trợ một giả thuyết hoặc vấn đề nghiên cứu

Một số loại cảm biến có sẵn, cùng với các thiết bị giám sát không khí xung quanh, để đo một chất ô nhiễm cụ thể trong bất kỳ không gian nhất định nào dù trong nhà hay ngoài trời. Công nghệ cũng được phát triển với một số yếu tố, bao gồm việc sử dụng dữ liệu, chi phí đầu tư của thiết bị, chi phí vận hành, độ tin cậy và tính dễ vận hành tổng thể.

Xác định vị trí nào để sử dụng là một yếu tố quan trọng cho bất kỳ dự án giám sát chất lượng không khí thành công nào. Đối với chương trình này, chúng tôi sẽ giả định rằng các phép đo được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu sức khỏe con người. Theo EPA, trung bình một người thông thường dành khoảng 90% thời gian ở trong nhà ( EPA ). Ngoài ra, hệ thống sưởi, thông gió, độ ẩm và áp suất được duy trì không đầy đủ đều có thể góp phần gây ra những lo ngại về sức khỏe và an toàn. Để giải quyết vấn đề này, cần có các trạm quan trắc ở các trung tâm có dân cư tập trung cao và các khu vực có nhiều người sinh sống trong một không gian kín.