Giám sát sự lây truyền của Virus

Sự lây truyền bệnh do virus chủ yếu xảy ra ở các không gian trong nhà, nơi các nhóm cá nhân tụ họp. Điều này đặc biệt đúng với các loại vi rút biến thể trong không khí như COVID-19 và SARS. 

Một số yếu tố đã hỗ trợ việc truyền vi-rút từ cá thể này sang cá thể khác khi cả hai đều có mặt trong cùng một không gian kín. Các yếu tố này bao gồm tỷ lệ sử dụng trên thể tích không khí, tỷ lệ sử dụng và không khí trong lành, độ ẩm tương đối, nhiệt độ và nồng độ hạt mịn trong không khí. Cả cơ sở công và cơ sở tư nhân đều có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ lây truyền vi-rút giữa những người dân bằng cách tối ưu hóa các thông số này thông qua thiết kế xây dựng HVAC tốt hơn cũng như kiểm soát lượng người sử dụng.

Hiện tại không có công cụ nào trên thị trường có thể phân tích kỹ lưỡng việc giám sát sự lây truyền của virus. Tất cả các hệ thống được phát triển trước đây chỉ tập trung vào việc phát hiện một người truyền nhiễm hoặc một loại vi rút cụ thể trong một môi trường được giám sát. Điều này không xem xét bất kỳ thông số nào có thể hỗ trợ việc truyền nhiễm từ người này sang người khác trong không gian được giám sát.

Scentroid đã tạo ra một hệ thống đo lường để kiểm soát chất lượng không khí dựa trên các nghiên cứu khoa học liên kết các thông số môi trường với sự di chuyển và lây truyền của các loại vi rút như COVID.

Trong bối cảnh giám sát chất lượng không khí xung quanh, các thiết bị có được trang bị cảm biến có nhạy cao được đặt ở các vị trí quan trọng để theo dõi dữ liệu chất lượng không khí xung quanh thích hợp.

Để có thể đánh giá đầy đủ chất lượng của không gian trong nhà đối với sự lây truyền vi rút, cần phải có một giá trị số duy nhất được gọi là Điểm truyền vi rút (VTS) của chúng tôi. VTS sẽ phân tích từng yếu tố được đề cập trong bài báo này và xác định ảnh hưởng tổng hợp của chúng. Một con số duy nhất sẽ tương quan với xác suất lây truyền vi rút trong không khí giữa những người dân nếu bất kỳ người nào đang cư trú đều bị lây nhiễm. Điểm số truyền vi rút này có thể hỗ trợ:

  1. Xác định 2 tải trọng trong thời gian thực
  2. Cung cấp báo động cho các môi trường rất dễ lây lan
  3. Cho phép các cơ quan quản lý đặt ra các giới hạn để buộc các cơ sở phải cải thiện thiết kế HVAC / tòa nhà.

Một thuật toán biểu thị giá trị số này trên thang điểm từ 1-10. Số thấp sẽ cho biết tốc độ truyền COVID thấp hơn và số cao cho biết tốc độ truyền cao hơn.

  • 1-5 lý tưởng / thấp
  • 5-8 Trung bình
  • 8-10 Tới hạn