Kết luận về Virus

Mục tiêu của việc tạo công thức Vi rút (VTS) là cung cấp một số liệu duy nhất đánh giá các điều kiện của môi trường trong nhà đối với việc lây truyền các bệnh truyền nhiễm cho những người dân.

 

Mục tiêu của việc tạo công thức Vi rút (VTS) là cung cấp một số liệu duy nhất đánh giá các điều kiện của môi trường trong nhà đối với việc lây truyền các bệnh truyền nhiễm cho những người dân. Chỉ số duy nhất này sẽ bao gồm các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến xác suất lây truyền vi rút bao gồm tỷ lệ lấp đầy, lượng không khí trong lành, nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ hạt. Điều này sẽ cho phép:

  1. Các cơ quan quản lý của chính phủ đặt ra các giới hạn VTS để giữ cho người dân an toàn hơn so với các giới hạn cho phép cư trú thông thường.
  2. Kiểm tra nhanh chóng và giám sát liên tục không gian trong nhà để xác định những khiếm khuyết trong hệ thống HVAC, hệ thống kiểm soát người ở, và các hệ thống khác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người ở trong việc lây truyền bệnh tật.
  3. Các kỹ sư thiết kế cần tính đến khả năng lây truyền virus khi thiết kế một không gian mới để đảm bảo an toàn cho người ở.

Hệ thống AQSafe và Hệ thống Điểm lây truyền Vi rút được thiết kế để hỗ trợ khôi phục niềm tin cho các cơ sở buộc phải đóng cửa trong thời gian xảy ra đại dịch và giúp các nhân viên tuyến đầu cảm thấy an toàn hơn trong môi trường của họ. Nó không chỉ cách mạng hóa tương lai của công nghệ giác quan - nó còn thay đổi nhận thức của chúng ta về không khí mà chúng ta hít thở trong không gian trong nhà.