Xây dựng thiết bị hiệu quả để xử lý dữ liệu thô & VTS

Để thu thập dữ liệu một cách hiệu quả, thiết bị cố định trong nhà là cần thiết và nó phải có kích thước thích hợp để chứa trọng tải cảm biến phù hợp để tạo ra phân tích chuyên sâu về Điểm truyền virut (VTS) của không gian. 

Nó cũng phải có một màn hình hoặc một phương thức liên lạc hiệu quả để hiển thị bất kỳ mối nguy hiểm nào một cách nhanh chóng và hiệu quả, hoặc để truyền đạt một VTS đang gia tăng nhanh chóng.

 

 

Chúng tôi đã quyết định sử dụng Màn hình Chất lượng Không khí Trong nhà Scentroid AQSafe của mình

Bộ giám sát chất lượng không khí trong nhà AQSafe quan sát chất lượng không khí của một không gian kín với nhiều loại cảm biến. Cảm biến của chúng tôi phát hiện phạm vi từ bụi (PM1, 2.5 và 10), Carbon Dioxide, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, đến nhiều hợp chất hóa học khác được tìm thấy trong nhà ở bất kỳ cơ sở hoặc không gian công cộng nào.

AQSafe có thiết kế nhỏ gọn, cấu hình cao. Giúp dễ dàng để cài đặt và vận hành. Màn hình cảm ứng tích hợp khả năng điều khiển nhiều loại công nghệ cảm biến khí tiên tiến, được thiết kế để giám sát các khu vực cần quan tâm. Nó không chỉ đã được chứng minh về độ ổn định lâu dài mà tất cả các cảm biến đều đã được hiệu chuẩn và được cài đặt. AQSafe được thiết kế với các biện pháp tiết kiệm lao động, hiệu quả chi phí và giúp người dùng an tâm về sức khoẻ.

AQSafe có phần mềm tích hợp để biểu diễn đồ họa, dữ liệu thống kê và hệ thống cảnh báo (bao gồm thông báo bằng tin nhắn văn bản và email), lý tưởng để tính toán và giao tiếp một VTS khi phát hiện ô nhiễm nguy hiểm ngay lập tức trong thời gian thực.