Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  Máy giám sát chất lượng không khí và phân tích hóa học
  TR8
  SCENTROID


  • Scentroid Pollutracker TR8 là một phòng thí nghiệm di động và giám sát chất lượng không khí hoàn chỉnh
  • Có khả năng đo chất lượng không khí xung quanh và khí nhà kính
  • Với tối đa 10 cảm biến và phân tích chính xác các thành phần hoá học

  SẢN PHẨM LIÊN QUAN