Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  Máy phân tích và giám sát chất lượng không khí
  CTair
  SCENTROID


  • Trạm giám sát CTair được cấp chứng nhận ATEX là một công cụ hiệu quả trong việc kiểm soát ô nhiễm đô thị và công nghiệp. 
  • Bằng cách áp dụng thông tin được thu thập từ nhiều vị trí trong một mạng lưới, CTair cho phép phân tích đầy đủ về các hợp chất hóa học trong một khu vực rộng lớn.

  SẢN PHẨM LIÊN QUAN