Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  Trạm giám sát chất lượng không khí và mùi
  SL50
  SCENTROID


  • Hoàn hảo để theo dõi những gì có trong không khí xung quanh nhà máy hoặc địa phương của bạn
  • Thu thập dữ liệu từ nhiều loại cảm biến 
  • Hiển thị giao diện đồ họa dễ hiểu

  SẢN PHẨM LIÊN QUAN