Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  Máy quét chất lượng không khí di động
  US20
  SCENTROID


  • Làm thế nào để hiểu được chất lượng môi trường không khí mà chúng ta đang hấp thụ hàng ngày tại nơi sống và làm việc ở các khu vực đô thị và nơi đông dân cư. US20 là một thiết bị sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó.
  • Urban Scanner ™ US20 là một thiết bị di động cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng không khí trong cảnh quan đô thị và toàn thành phố, Được thiết kế để gắn vào ô tô.

  SẢN PHẨM LIÊN QUAN